Az igazság
 Az igazságPartnerek:

Mi az igazság a Magyarról, Magyarokról Mi az Igazság a Magyarról, az Ősi

Magyar Nyelvről, a Magyarok Eredetéről?

Akik létrehozták a Magyar nyelvet, tudtak számolni...!:


Rovás írásunk - A hieroglif írás is magyar írás!:


Magyarország hivatalosan NEM csatlakozott az EU-hoz, és egy alkotmányellenes fantomállam:


Az igazság a Magyar nyelvről, hogy kicsit ősibb, mint tanították, s a hagyományos történelem könyvekből valahogy kifelejtettek a magyarról lényegi dolgokat.. Pedig az igazság a magyar történelemről, hogy hazugságok nélkül picit izgalmasabb.... ;))))az igazság a magyarról, ősmagyarokról Mi az igazság a Magyarról, MagyarokrólA REND - Ajándék a Magyaroknak
[ magyarul online nézés itt , 51 perc ]
Ajándék elfeledett technológia és önismereti segítség az Aranykorból (pl. ingyen [élet])energia előállítás) .. mert "Nincs benned félsz?? A MAGYAR itt úgy is RENDet tesz...." ( + PDF formátumban letöltés itt )
Az igazság a boszniai piramisokrólAZ IGAZSÁG A BOSZNIAI PIRAMISOKRÓL ŐSI MAGYAR ROVÁS ÍRÁSSAL A BELSEJÉBEN): 29+ EZER éves (vid 1.) + 2.
+ VIDEO: Boszniai piramisok (1./2) + (2./2) + +info..+info..stb. kismillió helyen...
+ Energianyalább jön ki tetején, stb.. Nézz jobban utána, túristák előtt is nyitva áll..
Az igazság a magyar indiánokról ecuadori táltos barlangrólMAJA ( = madzsa) = MAGYA = MAGYAR
SÁMÁN TÁLTOS MÁGUS ŐSTÖRTÉNET
+ AZ IGAZSÁG az Ősi Magyar Rovásírásos, Képírásos, Ékírásos táblák tömkelegéről Mezopotámiában, Egyiptomban, és számtalan helyen!

+ Rengeteg hasonló magyarságról és egyéb ősi spirituális dolgokról szóló ingyenes videója, előadása, könyve, cd+dvdje, sámán táltos tanfolyamai, stb. anyagai is vannak honlapjain!
az igazság a szent grálról az igazság a szent grálról az igazság a szent grálrólNagyfilm és AZ IGAZSÁG A MAGYARSÁG VALÓDI EREDETÉRŐL , A MAGYAROK IGAZI TÖRTÉNELMÉRŐL!
( magyarul, online nézés itt , 89 perc )
Nemgyenge előadás ezen könyvek írójától:
bunyevaczzsuzsa.hu


+ Az Egyiptomi ősmagyar nyelv és a nagy piramisok geometriája

+ Amerika ősnyelve a magyar volt ! !


https://www.facebook.com/groups/145782899182818/?fref=ts A Magyarország nevű állam jogilag nem létezik = A Magyar Alaptörvény ezért érvénytelen (Az Igazság felszabadít! Orosházi Ferenc + Alkotmányos Magyarország):


+ Isten választott népe a MAGYAR. Így lenne?:+ AVATARA Ösrégi Maja Hindu Perzsa Prófécia a Magyarokról:


Az igazság a magyarok eredetéről: Dr. Horkovics Kováts János - Az ősnyelv I. rész:

Az igazság a magyarok eredetéről: Dr. Horkovics Kováts János - Az ősnyelv II. rész:


+ Az ősnyelv Ez az a videó amit minden Magyar embernek látnia kell, mert végre kezdődik valami igaz Ma
+ Az Ősnyelv - részlet Varga Zoltán előadásából (1/8)
+ Ősnyelv a magyar nyelv ! - nyelvünk alapja a matematika ( Varga Csaba és Kiss Dénes )
+ Hisztérikus rettegés a MAGYAROKtól - 1. rész , 2. rész
+ Az őshaza. Hol voltunk 35ezer éve?
+ Őstörténetünk fejezetei - A magyar nyelv elhallgatott rejtélyei
+ HIHETETLEN - A MAGYARSÁG 20000 ÉVES TÖRTÉNELME 1. RÉSZ (2013. NOVEMBER 15.)
+ Badiny Jós Ferenc - A valódi magyar őstörténet
+ Történelemhamisítás, judEU-cion módszerek az MTA-tól, Fidesz hazaárulás 2012
+ A gének nem hazudnak! A magyarok genetikai ősei!
+ Honnan Jöttünk? Avagy a Gének nem hazudnak!
+ Csillagösvényen- A magyarok igaz eredete, története (1.rész) , 2. rész
+ Magyarok kiirtása 2012
+ ELVéSZ! aki ártó szándékkal a MAGYAROKkal szemben cselekszik
+ Lord Rothermere - Magyarország helye a Nap alatt 1. rész ( Igazságot Magyarországnak! )
+ Kovács Magyar András: Az igazság a magyarok eredetéről
+ Az USA nem csak az iSiS-től, hanem a MAGYARoktól is retteg
+ Magyarország küldetése - Magyarország jövője
Mi az igazság a Magyarról, Magyarokról A MAGYAR LOGIKA:

A Magyar nyelv az alábbiakban is logikusabb mint pl. az angol:
- DÁTUM: Magyarul: ÉV - HÓ - NAP . . . Angolul: NAP - HÓ - ÉV, vagy HÓ - NAP - ÉV...^^
- NÉV: Magyarul: CSALÁDNÉV - KERESZTNÉV . . . Angolul: KERESZTNÉV - CSALÁDNÉV...
- ZENESZÁMOK: Magyarul: ELŐADÓ - SZÁM CÍME . . . Angolul: SZÁM CÍME - ELŐADÓ...
- HELY: Magyarul: ORSZÁG - VÁROS - IRÁNYÍTÓSZÁM - UTCA - HÁZSZÁM - EMELET, AJTÓ . . . Angolul: EMELET, AJTÓ - HÁZSZÁM - UTCA - IRÁNYÍTÓSZÁM - VÁROS - ORSZÁG.... ^^

Szerinted hogy a logikusabb? ;)
Mi az igazság a Magyarról, Magyarokról Az Igazság a MAGYAR NYELVRŐL:

A magyar az igazság nyelve? Talán tényleg a legkifejezőbb nyelv, mert:

Egészség = Egész + ség ( teljesség, hiánytalanság, amikor mindened megvan, ami kell )
Lélegzik = Lélek + zik ( igeképző ) [ nem hiába áll a lélek olyan közeli kapcsolatban a lélegzéssel, ahogy az étel az élettel.. ]
Okul = OK+ul, azaz OKká = okozóvá = teremtővé válik, hisz ennek OKán nem csak kiOKtatva OKoskodott, de tényleg OKossá OKtatta az OKtató OKtatással (s nem OKOZATtatással!!), aki olyan ÜK-OKosságot is OKtatott, hogy az már az OKtalan nem-magyarOK körében is mindenhol OKKULT OKosságá OKult, s a sok okozat meg csak pislog, hogy ennyi OK már nem OKé... ;)
AVATÁR = Nagy próféta (pl. Buddha, Mohhamed, Zoroaszter, Jézus) külföldi nyelveken.. <-- Magyarul AVAT - BE-AVAT, a beavató
Város = Vár + os ( mint pl. Mátyás király vára, stb. várak köré alapultak a városok anno )
Lakás = Lakik + ás ( főnévképző )
Fázik <-- mikor még nem volt radiátor mentek fát gyűjteni, fát vágni, fát tüzelni, fázni :D
Sötét = Süt (mint a nap) + et ( dravida fosztóképző mint az unintelligensnél )
Mozdony = Mozd(ít) + -ony ( főnévképző )
Képes <-- Ha van róla kép elmédben akkor képes vagy rá.. Ha elKÉPzeled, képzes leszel rá.... ;)
Tanít <-- tan + -ít (igeképző) < ősmagyar: tan
Tan <-- ősmagyar: tan < szanszkrit: tantra (vallási tanítás, tan; lényeges elem; szál a szövetben)
Talál <-- TAN + ál (képző)-ból ered..
Hatalom < ómagyar: hatalom < ősmagyar: hatolm, hatildum (hatalom, hatókör) < hat (ige) + -olm (főnévképző)]
Kor <-- ómagyar: kor < ősmagyar: kor (idő, mérték) < dravida: kirl, kuru (idő, kör)]
Megjegyzés: Az eredeti jelentés szerint a „kor” egy megtett kör, a nap egy körbefordulása alatt eltelt időszak.
Áram < középmagyar: áram(lik)]
Állat = áll + at (főnévképző) [ mert a ló, kutya, tehén, szamár stb, inkább állt mint ült. ]
Ország = Úr + ság ( főnévképző )
Hős = hő + s ( ugye aki teli van hővel, forr, pezseg a vére és van melegség a szívében, van benne tűz, stb..)
Dollár <-- a magyar tallér szóból ered..!
Haza < ómagyar: haza < ősmagyar: háza (otthona) < ház
Terület < terül + -et (főnévképző)]
Terem <-- a tér szóból ered, mint a térül, térít, terít, terül
Terül < tér (főnév) + -ül (igeképző)]
Tenyér <-- a terül / terjed szavakon keresztül szintén a TÉRből ered...
Terv = tér + v -ből ered
Szimat <-- középmagyar: szim(mog) (szimatol, szipog) + -at (főnévképző) < szív (ige)]
Történelem = Tört + ÉN + elem ;))
Részlet <-- rész + lett
Füzet = fűz + et
Hüllő <-- hűl + -ő (melléknévképző)]
Kérdez <-- kér + -d (igeképző) + -ez (igeképző)]
--> Mi a VÁLASZ mi elválaszt? Ha nem ÉRted, nem érsz hozzá, akkor már elválasztódtál a TANulás EGÉSZséges MEGÉRTéstől, attól, hogy megérintsd a TAN+TÁRGYat? KÉRdezhetnéd..
Dimenzió <-- a tudat, lélekből ered!!!!
Emlék <-- emElékből ered, valami valamit valahonnan kiemel, pl. netán a múltból vagy fizikai univerzumból..
Ész <-- az észnek emlék volt a jelentése eredetileg
Eszme < Eszmél < Ész + m (birtokrag) + el (igeképző)
SZÍNlel
Ő+SZÍN+TE ;))))))))))
vegySZER
SZERv = szer + v
SZERkezet
SZERez
SZERzet
SZERvezet
SZERelem
SZERetet ;))
az igazság a magyar nyelvről eredetéről
Miért? = MI + ÉR + t (képző) = Mi ér mihez, azaz mi okoz mit? Melyik energia, stb. ért mihez?.. ;))
Megértés = meg + ér + t (multidő) + és (főnévképző) (ér mint érik, megérik rá, s ér mint hozzáér, mint a kisgyerek mindenhez, amit meg akar ÉRteni.. ;)
Értelem = ér + t + elem
Érzelem <-- ér(e)z + -elem (főnévképző)] :ÉR+ZZZ+elem, olyan elem, ami hozzád ÉR és megreZZZget.. ;))
RáJön <-- RÁ + jön, hogy meg ÉRtse.. ;D
Csillag <-- csillogból ered
Ítél <-- lehet csak annak van joga ÍTÉLNI, aki ITT+ÉL? aki meg a múltban az meg húzhat oda vissza :P )
9 <-- különcből ered ( mert régen a 8as számrendszer idején a 9.-et már különcként külön rakták)
Kétség = KÉT + ség <-- JOBBan vagy BALul döntesz...? ;))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Baleset = BAL + Eset ( jobbra is fordulhatna annak sorsa kit bal esetek érnek ;D )
Ember <-- ómagyar: ember < ősmagyar: embör, enbar (ember) < ejn (én) + bira, bar (bír, erő, hord)]
azaz: aki énnel bír; én-t hordozó; aki öntudattal rendelkezik.
Ébred = éber + ed
Éber <-- mint az ember az énből ered
Korlát < ómagyar: korlát < ősmagyar: korolát, kollát (korlát) < kör + -lát (főnévképző)]
Szorgalom = szorog (=sürögve forgolódik)
Hitel < hit + -el (főnévképző) (tehát hittel adják kölcsön, mert hite van benne, hogy visszakapja..
Emészt < ómagyar: emészt < ősmagyar: enyészt (emészt) < enyészik]
Perc - porc - tört részecske
Munka - mukku (= nyögést hangutánzó szó ^^)
Köldök <-- ómagyar: köldök < köl (kel, kiemelkedik) + -dök (főnévképző) < kel (ige)]
Tetszik <-- ómagyar: tetszik < ősmagyar: tetik (tűnik, látszik) < dravida: tettu (látszik, világos) < ten (világosság)]
az igazság a magyar ősi rovás írásról
Vörös <-- ómagyar: veres (vörös) < vér + -es (melléknévképző)]
Vért <-- ómagyar: vért < vert (domborított, kalapált) < ver (ige I.)]
ÖLTözet
Energia-CSOKORaink =?= energia-csakráink? ;)
Törvény < ómagyar: törvény < ősmagyar: törvény < tör + -vény (főnévképző) < dravida: tirvei (ítélet, döntés, végzés)] Megjegyzés: Az ítéletek véglegességét, visszavonhatatlanságát régen azzal jelezték, hogy a nyilvános bejelentő eltörtegy nyílvesszőt („pálcát tört”) az elítélt fölött, amit szintén nem lehet visszacsinálni.
Térd < ómagyar: térd < ősmagyar: térgy, csiérd (térd, hajlás helye, „törés”) < dravida: teridal (törés) < lásd: tör]
MÚLAT+SÁG <-- az időt vagy mit akarsz elmúúlatni?
Szia <-- angol: see you (viszlát) < see (lát) + you (téged, te)]
Soha <-- se (határozószó) + ha (kötőszó)] --- se < s, és + ne]
Egyelőre <-- Egy + Előre ( „Egy ideig Előreláthatóan”-ból rövidítve )
Nővér = Nő + (Test)vér
Herceg = heer + zug = had + vonulás (németül)
Cigány = ti + gange = gangeszen túli
Materializmus < német: Materialismus (materializmus) < latin: materialis (anyagi) < mater (eredet, kiindulás < anya)]
Japán = jih + pon = nap + eredet
Előadás = elő + ad + ás
Tucat = duo + decem = kettő + tíz
Ásít < ómagyar: ásít < áh (hangutánzó) + -ít (igeképző)]
Kifejez = ki- (igekötő) + fej + -ez (igeképző)]
Szabály <-- szab + -ály (főnévképző)]
Szabad <-- ómagyar: szabad < ősmagyar: szabad, azad (szabad, „szabatlan”
Nagyon = nagy + -on (határozórag)]
Borda <-- ómagyar: borda < ősmagyar: borda < sumér: bar-da (borda) < bur, var (test) + da (oldal)]
Lepedék <-- lep + -edék (főnévképző)]
Lep <-- lapból ered
Szélhámos = szél + hám + os (anno a "szélre is hámot áruló" csalókból ered)
PapÍr <-- a papyrusra régen csak a papok tudtak írni ;)
Köröm <-- karomból ered
Száj <-- szajkó <-- ?szajak? <-- ajakból ered
Nevel <-- növel <-- NŐből ered
Csapda <-- Csap + da főnév képző
Butykos <-- bugyogós (iváskor bugyogó hangot adó) < bugy(o)g + -os (melléknévképző)]
Román <-- rómaiból ered
Angol <-- "angle" angol szóból ered ami szöget jelent, mert anno anglia derékszögű részében telepedtek le
Német <-- erdő lakók / rét / legelő-ből ered..
Lengyel, albán <-- domb, hegy
Szerb <-- földműves
Olasz <-- walesciből ered
Francia <-- szabad , ősi
Svéd <-- szabad (?)
Magyar <-- szabad emberből ered!!!! Illetve a MAG-ból, mert a MAG a MAGyar MAGva, lényege MAGyarán a MAGasztos MAGasban s önMAGunkban, MAGadban is! ;)
Mágia -> Máglya = máglyarakás, szent tűz
Igitusz -> Égi-Tűz (ignis/ignite - égés)
Karma -> Kar + Ma = Amit a karral kar-molsz/írsz ma (ill mah = nagy) azaz ami nagyot írsz/alkotsz
Csakra -> Csok-ra -> csokor + ra/ár = ragyogás/fényár -> fénygyűjtés, ragyogás-összefogás
Yoga, Jóga -> Jóiga, Jó iga, jó munkásság
az igazság a magyar ősi rovás írásról
az igazság a magyar ősi rovás írásról az igazság a magyar ősi rovás írásról
az igazság a magyar ősi rovás írásról
Mars <-- latin: Mars (bolygó < a háború istene)
Masíroz <-- német: marschieren (menetel) < francia: marcher (menetel) < latin: mars („harci, hadi” járás) < Mars (a háború istene)]
Mindjárt <-- középmagyar: mindjárást (mindvégig járva, egyjártában, megállás nélkül) < mind + jár]
Zöld <-- kihajtbóé ered
Sárga <-- perzsel, sütből ered
Piros <-- pirulból ered
Cél < ómagyar: cél < ősmagyar: cil (cél) < dravida: tilei (teljesít, megtölt)]
Kommunikáció <-- angol: communication (kommunikáció) < latin: communication (kommunikáció) < Communicatus (közössé tesz) < commune (közösség)]
Hétfő = hét + fő
Kedd <-- ketted <-- kettő
Csütörtök <-- quadból ered
Vasárnap <-- vásár + nap ( A tréfás torzítás oka, hogy a vásárban a „vas-ár” nem „arany-ár”, hanem olcsó.  )
Báj <-- varázslatból ered
Indián <-- india
Mind <-- ómagyar: mind < ősmagyar: mönda, amenta (mind) < sumér: minta, menden (mind) < me-en (mi, mink) + de-en (ti)]

Ne hidd el ezeket csak úgy amúgy, nézd meg pl. itt: Az igazság a magyar szavak eredetéről: Wikiszótár:
az igazság a magyar ősi rovás írásról


+ Érdekesség, hogy a CsillagKapu c. min. 15 évados sorozatban a 4 FŐ LEGFEJLEDTEBB ŐSFAJ egyike is az eléggé SOK MILLIÓ ÉVES rovásírásos ősmagyar (íme 2 rovásírásos kép a sorozatból), akiknek a 4 ősfaj közül egyedül sikerült csak FELEMELKEDNI ( test nélkül is hallhatatlan isteni képességű szinte bármit teremteni képes szellemekké) + A csillagkapuk ÉPÍTŐI is voltak (a sorozat alapján, bár számos egyéb dolgot is összemos a sorozat és nem minden feltétlen igaz, de elég elgondolkodtató! ;))) Ráadásul eléggé valószínű, hogy itt a csillagkapu maga is csak LESZIMBOLIZÁLÁSa a "szem a lélek kapujának", ahogy a bevezető intrójukból is látszik, aminek ezt bemutató részét szintén beágyazom ide:
csillagkapu ősi magyar ősmagyar rovásírás ékírás ősök csillagkapuk építői magyarok
Mi az igazság a Magyarról, Magyarokról Az igazság a Magyar feltalálókról,

Magyar találmányokról:

Magyar feltalálók, s találmányaik:+ Magyar feltalálók =] + https://www.indavideo.hu/video/Magyar_talalmanyok

+ Magyar feltalálók =] + https://www.indavideo.hu/video/Magyar_talalmanyok

+ 1 videó a magyar feltalálókról és találmányaikról és a magyar találékonyságról:
Mi az igazság a Magyarról, Magyarokról Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Európába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogy botorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet – és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, miért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, miért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, —
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér. . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó – egy kép – egy zamat!

Aki „slattyog”, miért nem „lófrál”?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, miért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló miért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki „beslisszol” elinal,
Nem „battyog” az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
— Elárulja kósza nesz –
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg miért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s még sem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!

(Firenze 1984. X. 12.)

az igazság a magyarokról

Mi az igazság a Magyarról, Magyarokról Bencze Imre: Édes, Ékes Apanyelvünk:

Kezdjük tán a "jó" szóval, tárgy esetben "jót", 
ámde "tó"-ból "tavat" lesz, nem pediglen "tót". 
Egyes számban "kő" a kő, többes számban "kövek", 
nőnek "nők" a többese, helytelen a "növek". 
Többesben a tő nem "tők", szabatosan "tövek", 
amint hogy a cső nem "csők", magyar földön "csövek". 
Anyós kérdé: van két vőm, ezek talán "vövek"? 
Azt se' tudom, mi a "cö"? Egyes számú cövek? 
Csók - ha adják - százával jő, ez benne a jó; 
hogyha netán egy puszit kapsz, annak neve "csó"?

Bablevesed lehet sós, némely vinkó savas, 
nem lehet az utca hós, magyarul csak havas.

Miskolcon ám Debrecenben, Győrött, Pécsett, Szegeden
amíg mindezt megtanulod, beleőszülsz, idegen.

Agysebész, ki agyat műt otthon ír egy művet. 
Tűt használ a műtéthez, nem pediglen tűvet.
Munka után füvet nyír, véletlen se fűvet. 

Vágy fűti a műtősnőt. A műtőt a fűtő. 
Nyáron nyír a tüzelő, télen nyárral fűt ő.

Több szélhámost lefüleltek, erre sokan felfüleltek, 
kik a népet felültették... mindnyájukat leültették.

Foglár fogán fog-lyuk van, nosza, tömni fogjuk! 
Eközben a fogházból megszökhet a foglyuk.
Elröppenhet foglyuk is, hacsak meg nem fogjuk.

Főmérnöknek fáj a feje - vagy talán a fője? 
Öt perc múlva jő a neje, s elájul a nője.

Százados a bakák iránt szeretetet tettetett, 
reggelenként kávéjukba rút szereket tetetett.

Helyes-kedves helység Bonyhád, hol a konyhád helyiség. 
Nemekből vagy igenekből született a nemiség?

Mekkában egy kába ürge Kába Kőbe lövet, 
országának nevében a követ követ követ.

Morcos úr a hivatalnok, beszél hideg 's ridegen, 
néha játszik nem sajátján, csak idegen idegen.

Szeginé a terítőjét, szavát részeg Szegi szegi, 
asszonyának előbb kedvét, majd pedig a nyakát szegi.

Elvált asszony nyögve nyeli a keserű pirulát: 
mit válasszon? A Fiatot, fiát vagy a fiúját?

Ingyen strandra lányok mentek, előítélettől mentek, 
estefelé arra mentek, én már fuldoklókat mentek.

Eldöntöttem: megnősülök. Fogadok két feleséget. 
Megtanultam: két fél alkot és garantál egészséget.

Harminc nyarat megértem, 
mint a dinnye megértem, 
anyósomat megértem... 
én a pénzem megértem.

Hibamentes mentő vagyok. 
Szőke Tisza pertján mentem: 
díszmagyarom vízbe esett, 
díszes mentém menten mentem.

Szövőgyárban kelmét szőnek: fent is lent meg lent is lent. 
Kikent kifent késköszörűs lent is fent meg fent is fent. 
Ha a kocka újfent fordul fent a lent és lent is fent.

Hajmáskéren pultok körül körözött egy körözött, 
hajma lapult kosarában meg egy tasak kőrözött.

Fölvágós a középhátvéd, három csatárt fölvágott, 
hát belőle vajon mi lesz: fasírt-é vagy fölvágott?

Díjbirkózó győzött tussal,
nevét írják vörös tussal, 
lezuhanyzott meleg tussal, 
prímás várja forró tussal.

Határidőt szabott Áron: árat venne szabott áron.
Átvág Áron hat határon, kitartásod meghat, Áron.

Felment, fölment, tejfel, tejföl; ne is folytasd, barátom: 
első lett az ángyom lánya a fölemás korláton.

Földmérő küzd öllel, árral; 
árhivatal szökő árral, 
ármentő a szökőárral,
suszter inas bökőárral.

Magyarország olyan ország hol a nemes nemtelen, 
lábasodnak nincsen lába, aki szemes: szemtelen. 
A csinos néha csintalan, szarvatlan a szarvas, 
magos lehet magtalan, s farkatlan a farkas. 
Daru száll a darujára, s lesz a darus darvas. 
Rágcsáló a mérget eszi, engem esz a méreg. 
Gerinces, vagy rovar netán a toportyánféreg? 

Egyesben a vakondokok "vakond" avagy "vakondok". 
Hasonlóképp helyes lesz a "kanon" meg a "kanonok"?

Nemileg vagy némileg? - gyakori a gikszer. 
"Kedves ege-segedre" - köszönt a svéd mixer. 
Arab diák magolja: tevéd, tévéd, téved; 
merjél mérni mértékkel, mertek, merték, mértek.

Pisti így szól: kimosta anyukám a kádat! 
Viszonzásul kimossa anyukád a kámat? 
Óvodások ragoznak: enyém, enyéd, enyé; 
nem tudják, hogy helyesen: tiém, tiéd, tié.

A magyar nyelv - azt hiszem, meggyőztelek Barátom -
külön-leges-legszebb nyelv kerek e nagy világon!
+ Magyar termékek:
+ A Dalai Láma üzenete a MAGYARokhoz!:

"Sajnos az európai félteken egy nagyon kemény soros malomkerékben élnek az emberek.
Azzal kell tölteniük a életük nagyobbik részét, hogy pénzt keressenek kifizetni a megélhetés költségeit, ami horribilis összeg a fizetésekhez képest. Agyrém az, hogy hányfajta módon lopják az állami szervezetek és a hozzákapcsolt társaságok az emberek pénzét. Hányfajta adót találnak ki, hogy az utolsó forintokat is elszedjék (pl: sms adó, csekk adó ....). De ha ezek a milliárdok legalább az ország fejlődését szolgálnák, akkor legalább lehetne valamire hivatkozni. Csakhogy ez a rengeteg pénz az adósság kifizetésére megy, amit a bróker spekulánsok teremtettek az országnak a kötelező kölcsönök formájában (IMF), meg az árfolyam manipulálással.. És persze mindig az egyszerű dolgozó emberekkel fizettetik meg. Egy gazember csapat irányítja az országot már 1983 óta, amikor is Kádár aláírta az első IMF szerződést.
Ez az 1986/3-as törvényben lett ratifikálva és a mai napig érvényben van változatlan formában!!!!!!!!!!!!!
"
az igazság a magyarról
+ Magyar élet zene:
+ Trianonról magyar film: Béke – a nemzetek felett :


+ A LovasÍjász:

Az ősnyelv Ez az a videó amit minden Magyar embernek látnia kell, mert végre kezdődik valami igaz:Belga - Nemzeti hip-hop
Az igazság

Internetes Pénzkeresés:
internetes pénzkeresés

Szerinted Mi Az Igazság a Magyarról, a magyar nyelvről, a magyarok eredetéről?