Az igazság
 Az igazságPartnerek:

Igazság idézetek

"Gyakran egy rövid mondásban sok a bölcsesség" Szophoklész

"Csak meg kell mutatni az embereknek a lehetőséget, hogy az igazság létezik, majd megkérdezni őket, hogy ez a darab igaz-e, vagy sem. És ha igaznak találják, akkor fel fogják ismerni az igazságot. Az emberek felismerik az igazságot, ha látják."
L. Ron Hubbard

"Minden igazán bölcs gondolatot sokezerszer gondoltak már; de hogy ezeket valóban magunkévá tegyük, õszintén újra át kell gondolnunk õket, míg személyes tapasztalatunkban gyökeret nem eresztenek." Johann Wolfgang Goethe

"Engem azért érdekel a jövõ, mert életem hátralévõ részét abban szándékozom eltölteni.” Charles F. Kettering

"Az ember nehéz helyzetben van, mert oly hatalmas összeesküvéssel szembesül, ami számára már teljességgel elképzelhetetlen." - J Edgar Hoover (az FBI volt igazgatója)

“Az a szerencse, hogy az emberek nem értik a bank és pénzügyi rendszerek működését. Ha értenék, már holnap kora reggel forradalom lenne.”  Henry Ford

"Ha mindent elhiszel, amit olvasol, inkább ne olvass." Japán mondás

"Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. Aki gondolkodik, de nem tanul, nagy veszélyben van." Konfucius

"A legtöbb ember időnként belebotlik az igazságba, de többségüknek sikerül összeszednie magát, és menni tovább, mintha mi sem történt volna." - Winston Churchill

"A világot egészen más személyek kormányozzák, mint azt a beavatatlanok gondolják." - Benjamin Disraeli

"Nem az egészség jele tudni alkalmazkodni egy alapjában véve beteg világhoz."
Krishnamurti

"Furcsa, hogy az igazság ott kopog az ajtódon, te meg kiszólsz: „Most kell jönnöd neked is, amikor az igazságot keresem?” S mit tehet az igazság, áll odébb. Furcsa." Robert M. Pirsig

"Amivel világszerte szemben állunk, az egy monolitikus, könyörtelen összeesküvés, mely egyre növekvő befolyását elsősorban rejtett eszközökkel éri el." - John F. Kennedy"Ha nem tudod, hogy mit csinálj, nézd meg, mit csinál körülötted mindenki, és csináld pontosan az ellenkezőjét, mivel a tömeg mindig téved, és sokkal nagyobb az esélyed a győzelemre, ha nem a tömeget követed." Earl Nightingale

"Elõrebocsátom, hogy a pszichiátria a világon mindenütt a rendõrség szerepét játssza. Visszatereli mindazokat, akik véletlenül rájöttek arra, hogy másként is lehet látni a világot, mint úgy, ahogy megtanítottak bennünket." Feldmár András

"Paranoiás az, akinek van némi sejtése arról, hogy mi folyik itt." William Burroughs

"Az emberek a maguk által feltárt okokat meggyõzõbbnek tartják, mint azokat, amelyeket mások tárnak fel helyettük." Blaise Pascal

"Elmebeteg emberek irányítják világunkat elmebeteg célokkal. És az egészben az a legelmebetegebb, hogy aki erről beszél, azt azonnal elmebeteggé nyilvánítják." - John Lennon

"Bármi, ami dühben fogant, szégyenben ér véget." Benjamin Franklin

"Nem arról van szó, hogy a világ sokkal rosszabb lett, hanem hogy a hírszolgáltatás lett sokkal jobb."

Gilbert Keith Chesterton

"Azt nem tudom, hogy a Harmadik világháborút milyen fegyverekkel fogják megvívni, de a negyediket biztosan botokkal és kövekkel." - Albert Einstein

"A világ nagy eseményeinek története nem egyéb a bûntettek történeténél." Voltaire

"Ha bajom van csak megnézem a hiradót és máris rájövök, hogy nem az én gondom a legnagyobb és máris jobb kedvre derülök."

„A józan ész kifejezés alatt, az ember 18 éves korára összegyûjtött elõítéleteinek a halmazát szokták érteni" Albert Einstein

"Szerepjátszás és manipulácó nélkül szeretni forradalmi tett." Rita Mae Brown

"A képzelõerõ sokkal fontosabb, mint a tudás. A tudás limitált. A képzelõerõ körbehálózza a világot."
Albert Einstein

"A képzelõerõ nem valami kiváltság, hanem az egészség forrása." Ralph Waldo Emerson

"Az aranyszabály az, hogy nincsenek aranyszabályok." Albert Einstein

"A múlt, a jelen és a jövõ közötti különbség csak illúzió, még ha oly makacs is." Albert Einstein

"Valamit rosszul tudni rosszabb, mint nem tudni." Casanova

"Az emberek tudatlannak születnek, nem ostobának; ostobává az oktatás teszi õket."

Bertrand Russell

"Ha felismered tudatlanságod, óriási lépést tettél a tudás felé." Benjamin Disraeli

"A beteljesülés a férfi számára vég, a nõ számára kezdet." Étienne Rey

"Ha elsõre egy gondolat nem tûnik képtelennek, akár rögtön el is felejthetjük." Albert Einstein

"A valóság az, ami nem hajlandó megszûnni attól, hogy nem hiszünk benne." Philip K. Dick

"Ha megelégszünk kevesebbel, mint amennyit érdemlünk, még annál is kevesebbet fogunk kapni, mint amivel megelégszünk." Maureen Dowd

“Életerőnket nem őrizhetjük meg tiszta levegő, tiszta víz, egészséges táplálék és tiszta gondolatok nélkül.” Gandhi

“Azzá válsz, amit megeszel.” “Az orvos kezel, a természet gyógyít.” Hippokrátesz

"A természet nem ismer egyenes vonalat." Pierre-Auguste Renoir

"Az étrend fontosabb, mint a gyógyszerek" Voltaire

"Az egészség nem csak a betegség hiányát, hanem a testi-lelki, szellemi jólétünket is jelenti"

"Ha igazad van, megengedheted magadnak, hogy megorizd a nyulgalmad. Ha nincs igazad, nem engedheted meg, hogy elveszítsd." Mahatma Gandhi

"A boldogság az amikor minden amit gondolsz, amit mondasz és amit teszel összhangban van." Mahatma Gandhi

"A legyõzöttség csak egy ideiglenes állapot; a feladás teszi véglegessé." Marlyn vos Savant, író

"A hullám elcsitul, de az óceán megmarad." Taiszen Desimaru

"Az erkölcsösség csupán póz, melyet olyanokkal szemben veszünk fel, akiket nem szeretünk." Oscar Wilde

"A szerelem egy személy és az összes többi közötti különbség durva felnagyítása." George Bernard Shaw

"A szerelem a képzelet diadala az intelligencia felett." Henry Louis Mencken

"A félelem legerõsebb és többnyire leghatásosabb ellenszere a közvetlen cselekvés." William Burnham

"Az a probléma, ahogy a problémát látjuk." Stephen R. Covey

"Dalolj ha belül fáj is. Nevess ha zokogni kell. Tanulj meg szenvedni akkor boldog leszel." Wolf Anasztázia 

"A demokrácia az egyéni tudatlanság kollektív bölcsességébe vetett szánalmas hit." Henry Louis Mencken

"Néhány ember csak azért van életben, mert törvénybe ütközõ megölni õket." Edward W. Howe

"Valahányszor nézeteltérésed támad valakivel, van egy tényezõ, amely kapcsolatod sérülése vagy elmélyülése mellett dönt. Ez a tényezõ a hozzáállás." William James

"Vigyázz, hogy világosat gondolsz-e, vagy sötétet; mert amit gondoltál, megteremtetted."
Weöres Sándor

"Akit nem ráz meg a kvantumelmélet, az nem értette meg" - Niels Bohr

"Nem a valóság világában élünk, hanem az ahogyan érzékeljük a valóságot világában." Bryan Singer

"Csak kétféleképpen élheted az életed. Vagy abban hiszel, a világon semmi sem varázslat. Vagy pedig abban, hogy a világon minden varázslat." Albert Einstein

"Sosem létezett még zseni az õrültség árnyalata nélkül." - Arisztotelész 

"A siker felé vezetõ elsõ lépést akkor tesszük meg, amikor már nem vagyunk azon környezet foglyai, amelybe elõször belecsöppenünk!" Mark Caine

"Önmagunkról alkotott kép és a szokásaink, jellemzõen együtt mozognak. Változtasd meg bármelyiket és a másik automatikusan változni fog." Dr. Maxwell Maltz, író

"A boldog élet alapja az elme nyugalma" Cicero

"Az emberek mindig a körülményeket okolják azért, amit az életben elérnek. Én nem hiszek a körülményekben. Azok az emberek, akik boldogulnak ebben a világban, olyanok, hogy reggel felkenek és megkeresik azokat a körülményeket, amelyekre szükségük van. Ha nem találnak ilyet, megteremtik õket!" Bernard Shaw

"A körülményket én alakítom!" Napoleon

"Ha meg akarod ismerni a múltadat, vizsgáld meg a jelenlegi körülményeidet. Ha tudni akarod a jövõdet, figyeld meg a jelenlegi cselekedeteidet!!" Kínai közmondás

"Mert az ember a legnagyobb, és egyetlen értelmes dolgot, amit tehet, akkor cselekszi, ha ermészetadta képességeivel önmaga megvalósításán törekszik." Hermann Hesse

"Sohase fojts vissza, ne hallgass el magad elõtt semmit, ami a saját gondolatod ellenében gondolható!" Friedrich Wilhelm Nietzsche

„Ha meggyújtunk egy gyertyát, majd el oltjuk, sötétebb lesz, mint azelõtt volt.” J. Steinbeck

"Bármilyen félelmet le tudsz gyõzni, ha erre felkészíted a tudatodat. Emlékezz, a félelem nem létezik máshol, csakis a tudatodban!" Dale Carnegie

"Minden ember akkora, amekkora dolgok feldühítik." Sir Winston Churchill

"A fontolgatással gyakran elmúlik az alkalom." Publilius Syrus

"Elaludtam és azt álmodtam, hogy az élet öröm. Felébredtem és láttam, hogy az élet kötelesség. Cselekedtem és látom, hogy a kötelesség öröm." Tagore

"A körülményket én alakítom!" Napoleon 

"Emberek arra kérnek, bíráld õket bátran, valójában pedig arra számítanak, hogy dícséretet fognak hallani." Somerset Maugham

"Ha valakit bírálsz, nem õt minõsíted, hanem önmagadat!" Wayne Dyer

"A világ egy hatalmas tükör. Visszatükrözi felénk azt, amik vagyunk. Ha kedvesek, ha barátságosak és ha segítõkészek vagyunk, akkor a világ kedvesnek, barátságosnak és segítõkésznek fog felénk bizonyulni. A világ pontosan az, amik mi vagyunk!" Thomas Dreier

"Azokat a problémákat, amelyeket egy bizonyos szintû gondolkodásmód okozott, nem lehet megoldani ugyanolyan szintû gondolkodással." Albert Einstein

"A mosoly a legrövidebb távolság két ember között."

"Alapvetően minden ismeret önismeret." Bruce Lee

"Önmagad beutazása: a mindenség beutazása." Weöres Sándor

"Soha ne bontsuk le a kerítést, amíg nem tudjuk, miért húzták fel." Robert Frost

"Ne féljünk nagyot lépni, ha ez tûnik szükségesnek. Két kis ugrással nem jutunk át a szakadékon." David Lloyd George

"Soha ne kételkedj abban, hogy egy kis csoport gondolkodó, céltudatos, elkötelezett ember képes megváltoztatni az egész világ történelmét. Valójában ez mindig is így történt..." Margaret Mead

"Semmi sem tartható fenn, csak a változás." Hérakleitosz

"Az ember úgy változtathatja meg életét, hogy megváltoztatja gondolkodását." William James

"A bölcsesség a kifejezések meghatározásával kezdődik." Szókratész

"Az élet egyetlen célja, hogy azok legyünk, akik vagyunk, és azzá legyünk, akik lehetünk."
Robert Louis Stevenson

"Már most is bennünk van az az erõ, ami ahhoz kell, hogy megtegyük azokat a dolgokat, amelykerõl el sem tudtuk képzelni, hogy lehetségesek. Ez az erõ rögtön elérhetõvé válik, amint a gondolkodásunkat/hitünket megváltoztatjuk." Dr. Maxwell Maltz, író

"Bûn mindig lesz, míg él ez az öreg és sötét emberiség. De a bûnözõk száma együtt apad a nyomorultak számával."

"Amit az emberek a hátad mögött mondanak rólad: helyed a közösségben." Edward W. Howe

"A jellem rendeltetés." Hérakleitosz

"Másokat ismerni tudás; magunkat ismerni valódi bölcsesség. Másokon uralkodni hatalom; magunkon uralkodni valódi erõ." Lao-ce

"Ha nem tanulsz meg nevetni a nehézségeken, semmin sem tudsz majd nevetni, mire megöregszel." Edward W. Howe

"A nevetés félelmetesebb fegyver, mint a kard." Lina Wertmüller

"Soha ne engedd, hogy valaki ne legyen boldogabb a veled való találkozás után, mint előtte." Teréz anya

"A kaland csupán egy helyesen fogadott kellemetlenség. A kellemetlenség csupán egy helytelenül fogadott kaland." Gilbert Keith Chesterton

"Nincs öregebb annál, mint akiben kihunyt a lelkesedés lángja." Henry David Thoreau

"Mennyivel könnyebb feláldozni magunkat, mint megvalósítani." Eric Hoffer

"Sokszor nem az emberek változnak meg, hanem az állarcok hullanak le."

"Csak lenni: még nem élet."

"Élvezd az életet, ha már mást nem tehetsz."

"Dúld szét a hiedelmeid, a hit legyél Te magad!" Weöres Sándor

"A hit mindenek felett álló csoda - az emberi élet értelmének olyan ismerete, amelynek következményeként az ember él, élni tud. A hit életerő. Hinni egyenlő azzal, hogy élni." Lev Tolsztoj

"A betegség után lesz édes az egészség, a baj után a jó, az éhség után a jóllakottság, az erõfeszítés után a pihenés." Hérakleitosz

"Az igazi gyõztesek azok, akik minden szituációra olyan elvárással tekintenek, hogy miképp is tudják mûködõképessé, vagy még jobbá tenni." Barbara Pletcher, író

"Ha olyan dolgot akarsz birtokolni, amid soha nem volt, olyan dolgokat kell megtenned érte, amiket sosem tettél!"

"Ha szeretnél birtokolni egy tulajdonságot, viselkedj úgy, mintha máris a tiéd lenne." William James

"Az ember kivételével minden állat tudja, hogy a legfontosabb dolgunk az életben: élvezni azt."

Samuel Butler

"A boldogsághoz semmi sem szükségesebb, mint, hogy életünk egy meghatározott célja legyen..." báró Eötvös József 

"Az ember filozófiája nem szavakban fejezhetõ ki a legjobban, hanem a döntéseivel. Hosszú távon mi alakítjuk magunkat és az életünket is! A folyamat csak a halállal ér véget. És a döntéseink teljes mértékben a saját felelõsségünk." Eleanos Rossevelt, korrábbi First Lady

„Minden pillanatban újjászülethetünk. Minden pillanat lehet egy új kezdet. Csak döntés kérdése. A mi döntésünké.” Clearwater

"Vannak olyan nagy emberek, akik társaságában mindenki kicsinek érzi magát. Viszont az igazán nagy emberek társaságában mindenki nagynak érzi magát." - G. K. Chesterton

"Az igazi gyõztesek azok, akik minden szituációra olyan elvárással tekintenek, hogy miképp is tudják mûködõképessé, vagy még jobbá tenni." Barbara Pletcher, író

"Életünkben meg kell tartani az egyensúlyt, fel kell ismerni a bennünk és a körülöttünk ható óriási erõket. Aki ezt teszi és eszerint él, az vaban bölcs ember." Euripidész

"A bölcs ember törvénye az: a természet rendje szerint él és cselekszik." Lao-ce

"Az életet álommá kell alakítani s álmukból valóságot formálni." Pierre Curie 

"A hullámokat az számlálja, aki sötétben hallgatja a hullámverést, és nem az, aki látja a tengert." Weöres Sándor

"Az ember hasonlatossá válik ahhoz, amiben gyönyörködik." Platón

"Sokáig azt gondoltam, hogy az agyam a legcsodálatosabb szervem. Aztán rájöttem, ki mondta ezt nekem." Emo Philips

"Kénytelenek vagyunk megvallani, hogy az élet lényege nem fogható fel fizikai és kémiai alapokon." 

"Ne vágyjunk távoli szerencsékre, kegyekre, áldásokra, éljünk úgy, ahogy ismét szeretnénk élni, s ekképpen az örökkévalóságig." Friedrich Wilhelm Nietzsche

"A szépség mindenütt ott van. Nem rajta múlik, hogy nem tudjuk meglátni." Auguste Rodin

"Minden emberi dolognak valójában csakis az a lényege, hogy az ember pillanatonként bebizonyítsa magának: õ ember, nem pedig orgonasíp." Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij

"Aki szeszélyét követi, az életbe burkolózik. Aki szükségletét követi, a létbe burkolózik." Weöres Sándor

"Az ember arra született, hogy éljen, nem pedig arra, hogy készüljön az életre." Borisz Paszternak

"Tartsd távol magad azoktól, akik lekicsinylik ambícióidat. Csak a kis emberek teszik ezt, az igazán nagyok hozzásegítenek, hogy úgy érezd, te is naggyá válhatsz." - Mark Twain

"Ahelyett, hogy ellenségeid szeretnéd, bánj kicsit jobban a barátaiddal." Edward W. Howe

"Elõször tanulni, azután gyakorolni kell mindent.” Earl Shoaff

"Ha mindig igazat mondasz, semmire sem kell emlékezned." Mark Twain

"Hatalmas energiák szabadulnak fel az emberi életben akkor, amikor nincs eltérés abban, ahogy gondolkodunk, amiben hiszünk, és ahogyan élünk." Jiddu Krishnamurti

"Bízz magadban, s mindig önmagad lehetsz." Thomas Fuller

"Bármit is állít a filozófia, az érzésednek higgy! Az soha nem csap be." Friedrich von Sallet

"Minden emberi lélek hallhatatlan, ám az igazak lelke nem csak hallhatatlan hanem isteni is egyben" Szókratész

"Csak aki könnyedén fogja fel azt, amivel a világ törõdik, törõdhet azzal, amit a világ könnyedén fog fel." Csang Csao

"A végsõ ajándék: mozdulatlan tánc, ízen-túli édesség, mely semmivel sem mérhetõ." Weöres Sándor

"Ha ráérzünk a szépségre, igazságként ismerjük fel azt." Rabindranath Tagore

"Azok, akik igazán bíznak magukban, nem tartanak arra igényt, hogy ezt a nagyvilág tudomására hozzák"

„Ha példát mutatsz, nem kell szabályokat felállítanod.” Zig Ziglar

"A szabadság az, ha vágyaink szerint cselekedhetünk." John Stuart Mill

"Csak bízz magadban, és tudni fogod, hogyan élj!" Johann Wolfgang Goethe


+ Nézhetsz még pénzes idézeteket + motiváló idézeteket is! ;)


Az igazság

Internetes Pénzkeresés:
internetes pénzkeresés
Tudsz még Idézeteket az Igazsággal kapcsolatban?